Kurovicky lom

pondělí 30. března 2015 Kurovický lom, Česká republika

KUROVICKÝ LOM

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA vyhlášena 1.4.1999

Jedná se o vápencový lom, který je především v parních letních dnech využíván ke koupání. V roce 1840 byla zahájena těžba,která byla několikrát zastavena a znovu obnovena. Dnes se už zde netěží. Z vápence vyráběli cement, který byl v Tlumačově znám pod názvem kurovina.
Kudy tam:  Lom se nachází 300 m SZ od Křemenné nebo 1,5 km jižně od obce Kurovice. Přístupová cesta je jen od Tlumačova, ale pro pěší nebo kolo. Zákaz vstupu se psem, kvůli drobných živočichů, kteří zde žijí.


Vranni skála

VRANNÍ SKÁLA


PŘÍRODNÍ PAMÁTKA vyhlášena v roce 1948.

Je to buližníková skála. Jeden z největších komplexů bulužníků.
Geomorfologie: Křivoklátská vrchovina
Kudy tam: Z obce Knížkovic nebo z obce Svatá po modré turistické značce. Pak dojdeme na rozcestí a pokračujeme po žluté turistické značce.
Náročnost:  Nenáročná cesta, nejtěžší je poslední úsek výstup na skálu. Je tam zábradlí, ale za špatného počasí to může podkluzovat. Dobrou obuv!!!