Větrný mlýn v Příčovech

pondělí 2. dubna 2018 264 01 Příčovy, Česko

V obci Příčovy, nedaleko města Sedlčany najdeme dnes  jen pozůstatky takové ohromné stavby. Torzo větrného mlýnu holandského typu patří k unikátům ve světě

Jedná se o nejkrásnější, největší a nejstarší mlýn tohoto typu u nás, ale i v Evropě.


Zřejmě byl postaven v 16. století, možná později. Od konce 18. století mlýn chátral a zpustnul. Pozůstatky větrného mlýnu, který byl v provozu do konce 18. století jsou ojedinělou technickou památkou. Vnější průměr je 14 metrů a vysoký 10 metrů. zdivo u země má tloušťku 1,2 metrů. 
Provedlo se zde mnoho průzkumů, přijeli i odborníci z Nizozemska, kteří potvrdili, že se jednalo o fungující větrný mlýn. 

Lokalita je volně přístupná. 

Mlýn se nachází hned u cesty, dá se tam i hezky zaparkovat. Větrný mlýn skrývá i tajemství, kdysi se mu říkalo na Chlumkách podle zalesněných okolních vrchů, kde jsou i bažinaté louky. 
Dle pověsti se o půlnoci valil z bažinatých luk ohnivý strašidelný sud a běda každému, komu se připletl do cesty. 


Mlýn má spoustu zajímavosti, nejen že dnes nepatří nikomu, majitelé jsou po smrti a dnes nikomu mlýn nepatří tak dodnes se neví, kdy přesně mlýn vznikl a kdo ho vlastně postavil. 


Prohlídka mlýnu je na chvilku, určitě to není výlet na celý den.