Kounovské kamenné řady

čtvrtek 23. května 2019

Máte rádi tajemství a záhady? Přitahuji Vás magická místa...vydejte se do jednoho z nejzáhadnějších míst u nás nedaleko Rakovníka.Na náhorní plošině je rozloženo přes 2 tisíce balvanů, které jsou uspořádány do 14 rovnoběžných řad.
Dodnes se neví původ těchto kamenů a uspořádaní. Řady jsou ukryté v lese, jsou rozprostřené na několika hektarech. Kounovské řady, pojmenované podle obce Kounov jsou složeny především z křemencových kamenů větší velikosti. V nepravidelných rozestupech jsou vedle sebe rovnoběžně uspořádané ve směru od severu k jihu.
Objevitelem kounovských řad byl Antonín Patejdl, který v roce 1934 území prozkoumal a upozornil na nich archeology. Dokonce se zjistilo, že z jedné kamenné řady byl zachován úplný kamenný kruh. Následovaly archeologické průzkumy, byli zde muzejníci, badatelé, fyzici a různí výzkumnici, ale nic určitého nezjistili, jen že kameny byly uměle vytvořeny člověk...
V letech 1973-75 zde byli mladí badatelé a dali pojmenování dvěma největším kamenům - Pegas a Gibbon.
Dnes se odhaduje, že kdysi kamenů a řad bylo mnohem více, odhaduje se, že se dochovalo asi 30%. Hodně kamenů bylo odcizeno lidmi, kteří si balvany odnesli či odvezli.

Existuje mnoho a mnoho verzí, proč kamenné řady vzniky:

  • astronomický původ - pohanský kalendář
  • pravěké posvátné závodiště
  • observatoř s takzvaným vizírem
  • navigační systém pro UFO
  • systém polních mezí
  • pravěký chrám k uctívání slunce
Na někoho tohle místo může velmi silně působit. Na lidi zde působí velké množství energie, která pochází z několika energií najednou. Někteří psychotrinici uvádí, že zde cítí velmi silně negativní až zlou energii.  
Celé plocha je dnes přístupná návštěvníkům a vede zde naučná stezka. Okruh vede po žluté turistické stezce a měří přes 2 km. Stezka nabízí několik naučných cedulí a informací.
My jsme naši trasu začali i skončili v obci Kounov u hospody U Tří Lip, kde se nachází parkoviště a expozice kounovské kamenné řad. 
železniční přejezd
Projdete kolem sochy Otevřená náruč, dále pokračujete přes železniční most v postatě je to procházka v poli až dojdete k poutní kapli sv. Vojtěcha. Další zastávkou je barokní myslivna Na Rovinách a pak se stočíte do lesa, kde začínají kamenné řady. 

Určitě jedno nedělní odpoledne stojí za to kamenné řady navštívit a ponořit se na chvíli do badatelů a průzkumníku a přemýšlet, proč tady jsou a proč zde kameny naši předci donesli...


P.S. Trasu jsme zvládli v cyklovozíku úplně v pohodě.
A na podzim je to tady nejkrásnější!!!